HİZMETLERİMİZ

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK) Sorumlulukları

Arama Ruhsat Başvurusu

Satış Bilgi Formu Hazırlama

Arama Faaliyet Raporu Hazırlama

İşletme Faaliyet Raporu Hazırlama

Sevk Fişi Alımı

Sevk Fişi Projesi Hazırlama

Ruhsat Küçültme

Ruhsat Birleştirme

Kamulaştırma

Ruhsat Devir İşlemleri

Mühendislik ve Müşavirlik

Hukuksal Danışmanlık

Prospeksiyon ve Detay Jeolojik Etüd

Saha, Zemin, Rezerv, Etüd ve Sondaj

Bilgi Dokümü Alımı ve Plotter Çıktı

İşletme Projesi ve Ekleri Tanzimi

İşletme Ruhsatı Alımı

İşletme İzin Alımı

%10 Üretim İzin Projesi

Terk Raporu Hazırlama

Teknik Nezaretçilik

Doğaya Yeniden Kazandırma

Mera Tahsis Değişikliği

İşyeri Açma Ruhsat Hazırlama